Adja meg adatvédelmi beállításait

Marketing

A weboldal funkcionalitási, kényelmi és statisztikai célokból cookie-kat használ. Azok a cookie-k és nyomkövető mechanizmusok, melyek tehcnikailag nem feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez, lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt és egyedi ajánlatokat (marketing cookie-kat és nyomkövető mechanizmusokat) nyújtsunk. Ezek csak akkor használhatók, ha Ön előzetesen hozzájárult: Tudjon meg többetVisszavonás

Az alábbi linken: Adatvédelmi beállítások bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, mely módosítás a visszavonástól lép hatályba. További információért kattintson az alábbi linkre: Adatvédelmi tájékoztató / céges információk.

Itt módosíthatja az adatvédelmi beállításait

Összes cookie letiltása: Amennyiben szeretné letiltani az összes cookie-t, kérjük nyissa meg böngészője beállításait, majd tiltsa le a cookie-k használatát. Kérjük vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők.

Kérjük a jelölőnégyzetbe kattintva adja meg nekünk hozzájárulását vagy vonja vissza azt.

A weboldal funkcionalitási, kényelmi és statisztikai célokból cookie-kat használ. Azok a cookie-k és nyomkövető mechanizmusok, melyek tehcnikailag nem feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez, lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt és egyedi ajánlatokat (marketing cookie-kat és nyomkövető mechanizmusokat) nyújtsunk. Ezek csak akkor használhatók, ha Ön előzetesen hozzájárult: Tudjon meg többet
További információért kattintson az alábbi linkre: Adatvédelmi tájékoztató / céges információk.

 

Féktelen nyereményjáték

autószervizeknek

Vásároljon Bosch fékbetétet vagy féktárcsát 2020. szeptember 1. és 2021. január 31. között, hogy hazavihesse a fantasztikus nyereményeket!Töltse fel Bosch fékbetét- vagy féktárcsa vásárlását igazoló számláját az alábbi Regisztrációs felületen és vegyen részt Féktelen nyereményjátékunkban! Minden egyes olyan termék, amelynek megvásárlása a játékban való részvételre jogosít, és amelynek számláját a résztvevő a játékszabályzatnak megfelelően a weboldalon feltöltötte, egy nyerési esélyt jelent a résztvevő számára. Amennyiben egy cikkszámból több darab szerepel a számlán, a nyerési esély megegyezik a darabszámmal. A feltöltésre kerülő számlákon kizárólag a nyereményjátékban részt vevő termékek szerepeljenek, ellenkező esetben kérjük a számlák feltöltését megelőzően a rajta található egyéb, a nyereményjátékban részt nem vevő termékek kisatírozását. Egy résztvevő több számlát is feltölthet az akció teljes időtartama során, azonban kérjük figyeljen, hogy ugyanazon számlát ne töltse fel kétszer rendszerünkbe, mivel az a játékból való kizárást vonja maga után. Az akcióban autószerviz vállalkozások vehetnek részt. További információkért kérjük olvassa el Játékszabályzatunkat. Sok szerencsét kívánunk!

Regisztráció


Számla feltöltése


Számláról készült fénykép*
Számláról készült fénykép*

Adatvédelmi nyilatkozat *

Adatvédelmi Tájékoztató

Robert Bosch Kft. (a továbbiakban: „Bosch”, vagy „Társaságunk”) örömmel vette internet oldalainkon és mobil alkalmazásainkon (a továbbiakban együttesen „online ajánlatok” néven is) tett látogatását és Társaságunk és termékei iránt mutatott érdeklődését.

A Bosch tiszteletben tartja az Ön magánszféráját

Társaságunk személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordít magánszférájának védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára. Társaságunk az online ajánlatainál tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozza fel.

Az adatvédelem és az információbiztonság Társaságunk üzletpolitikájának részét képezi.

Adatkezelő

A Bosch az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük.

Társaságunk kapcsolattartási adatai a következők: Robert Bosch Kft, 1103 Budapest Gyömrői út 104., Info.BoschGepjarmu@hu.bosch.com

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

 • Kommunikációs adatok (pl. név, cégnév, e-mail cím, cím, IP-cím)
 • A promóciós kampány során a résztvevő által megadott egyéb adatok (pl. feltöltött számlán szereplő adatok, számla sorszáma, vásárolt Bosch termékek darabszáma, adószám)

Alapelvek

A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.

Társaságunk csak akkor gyűjt, kezel és használ fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy megfelelő jogalapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. regisztrálással.

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Társaságunk és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzák fel az Ön személyes adatait:

 • Ezen online ajánlatok nyújtása

(Jogalap: Társaságunk direkt marketinghez fűződő jogos érdeke, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjogi szabályokkal összhangban történik).

 • Nyereményjátékok vagy promóciós kampányok lefolytatása a vonatkozó játékszabályzatokkal vagy a promóciós kampányok feltételeivel összhangban.

(Jogalap: A szerződéses kötelezettségek teljesítése).

 • Szolgáltatás-megszakadások/zavarok helyreállítása céljából és biztonsági okokból

(Jogalapok: Társaságunk jogi kötelezettségeinek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében).

 • Ön-promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben vagy hozzájárulás alapján

(Jogalapok: Hozzájárulás/direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik)

 • Hírlevél küldése e-mailben vagy postai úton az üzenetet kapó fél hozzájárulásával

(Jogalap: Hozzájárulás).

 • Jogaink megvédése és érvényesítése

(Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).

Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket Társaságunk úgynevezett naplófájlokban (log files) tárol.

A naplófájlokat a felmerülő zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek tisztázása) 90 napig tároljuk, majd azt követően töröljük őket. A törlés köréből ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket bizonyítási célból meg kell tartani az adott probléma teljes megoldásáig, és eseti alapon ezek a fájlok átadhatók a hatóságoknak.

A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók (IP-cím nélkül vagy teljes IP-cím nélkül). Lásd ezért a “Hirdetések és/vagy piackutatás” modult.

A naplófájlokban az alábbi információk kerülnek elmentésre:

 • Azon eszköz IP-címe (internet protokoll címe), amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez használnak;
 • Azon weboldal internet címe, amelyről az online ajánlathoz hozzáfértek (úgynevezett origin URL vagy referrer URL);
 • Azon szolgáltató neve, amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez igénybe vesznek;
 • Az elért fájlok vagy információk neve;
 • Az adat lekérésének dátuma és időpontja, valamint időtartama;
 • A továbbított adatok mennyisége;
 • Információ a használt operációs rendszerről és internetes böngészőről, ideértve a telepített bővítményeket (pl. Flash Player);
 • http státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”).

Kiskorúak

Ez az online ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól.

Adattovábbítás más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek továbbításra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges vagy abban az esetben, amikor Társaságunknak vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik a továbbításhoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz.

Az adattovábbítás címzettjeiről vagy annak kategóriáiról és az adattovábbítás jogalapjáról további információ az Adatkezelési célok és azok jogalapjai című részben található.

Előfordulhat továbbá, hogy Társaságunk adatokat olyan esetben is továbbít más adatkezelőknek, amikor arra Társaságunkat jogszabály vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelezi.

Szolgáltatók (általánosságban)

Társaságunk külső szolgáltatókat bíz meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás, adat-hosztolás és forróvonal (hotline) szolgáltatások. Társaságunk a szolgáltatókat körültekintően választja ki, és rendszeresen ellenőrzi őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk tárolt adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. A Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is lehetnek szolgáltatók.

Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek

Társaságunk személyes adatokat továbbíthat az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek is. Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően Társaságunk megbizonyosodik arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt, illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e a továbbításhoz.

Ön jogosult a harmadik országbeli címzettekről áttekintést kapni, valamint az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről másolatot kapni. E célból kérjük használja a Kapcsolattartás pontban foglaltakat.

A tárolás időtartama; megőrzési időszakok

Társaságunk általában addig tárolja az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekünk postai úton történő marketing célú megkereséshez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi jogszabályok értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).

Nyereményjátékok vagy promóciós kampányok

Amennyiben Ön részt vesz a Társaságunk által szervezett nyereményjátékok vagy promóciós kampányok egyikén, felhasználjuk az Ön adatait arra, hogy tájékoztassuk Önt nyereményéről, vagy pedig termékeink reklámozása érdekében a törvény által megengedett mértékben, illetve amennyiben Ön hozzájárulását adta. Az egyes nyereményjátékokra vagy promóciós kampányokra vonatkozó tájékoztatás az adott részvételi feltételekben található.

Felhívjuk ezúton is a résztvevők figyelmét, hogy a nyeremény játék részeként a nyertes személyek nevét a lebonyolításra szolgáló oldalon közzétesszük a játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően.

Süti (cookie) használat

Társaságunk online szolgáltatásaival összefüggésben Társaságunk sütiket és nyomkövetési eszközöket alkalmazhat.

A sütik kis méretű szöveg fájlok, amelyek azon az eszközön kerülhetnek tárolásra, amelyről Ön Társaságunk online ajánlatait felkereste.

A nyomkövetés több különböző technológia felhasználásával lehetséges. Társaságunk így például információt kezel pixel-technológia és/vagy log fájl elemzés használatával.

Kategóriák

Megkülönböztetünk olyan sütiket, amelyek az online ajánlatok technikai működéséhez feltétlenül szükségesek, illetve olyan sütiket és nyomkövetési mechanizmusokat, amelyek nem feltétlenül szükségesek az online ajánlatok technikai működéséhez.

Általánosságban lehetséges online ajánlatokat úgy igénybe venni, hogy olyan sütik nem kerülnek használatra, amelyek technikai célt nem szolgálnak.

Technikai szempontból szükséges sütik

Technikai szempontból szükséges sütik alatt azokat a sütiket értjük, amelyek nélkül az online ajánlat technikai megvalósíthatósága nem biztosítható. Ezek a sütik például olyan sütik, amelyek a videó vagy audio tartalom akadálymentes lejátszását teszik lehetővé.

Az ilyen sütik törlésre kerülnek, amint Ön elhagyja a weboldalt.

Sütik és nyomkövetési eszközök amelyek technikai szempontból nem szükségesek

Társaságunk minden esetben akkor használ sütiket és nyomkövetési eszközöket, amennyiben Ön előzetesen ehhez hozzájárulását adta. Kivételt képez ez alól az a süti, amely az adatvédelmi beállításainak jelenlegi státuszát rögzíti (választó süti). E süti használata társaságunk jogos érdekén alapul.

A sütik és nyomkövetési eszközök két kategóriáját különböztetjük meg.

Kényelmi sütik

Ezek a sütik elősegítik a működést, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy online ajánlatainkat kényelmesebben igénybe tudja venni. pl.: nyelvi beállítások tárolódhatnak az ilyen

Marketing sütik és nyomkövetési eszközök

Általában

Marketing sütik és nyomkövetési eszközök használatával Társaságunk és partnereink az Ön érdeklődési köre alapján hirdetési ajánlatokat tudnak küldeni. Ezek az ajánlatok az Ön felhasználói viselkedésének elemzésén alapulnak.

 • Web elemzés:

Web elemzési eszközök használatával mérések készítése lehetséges pl.: az oldalak látogatóinak számára vonatkozóan

Társaságunk felhívja a figyelmét arra, hogy ezek az eszközök továbbíthatják az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül található olyan országokba is, ahol az adatok megfelelő védelme nem biztosított a GDPR rendelkezéseinek megfelelően (pl.: USA). Ezekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást az alább található egyes hirdetési eszközök leírásban talál.

Bosch által használt marketing eszközök és sütik áttekintése

Marketing eszközök

Név: Google Analytics

Szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Szolgáltatás: Felhasználói szokás elemzése (megtekintettek oldalak, látogatók, látogatások és letöltések száma), felhasználói élmény tesztelés

A Bosch által használt technikai szempontból szükséges sütik
 • Név: laravel_session
  Kategória: Szükséges
  Típus: Munkamenet
  Az ilyen cookie-k csak a weboldal látogatásának idejére kerülnek az Ön eszközére, a böngészõ vagy az oldalt tartalmazó böngésző ablak bezárásával lejárnak és a böngésző rövid időn belül automatikusan törli őket.
  Célja: Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal működéséhez. A weboldal látogatóinak munkameneteit azonosítja és különbözteti meg egymástól, lényegében segít egymással logikailag összekapcsolni azokat az oldalletöltéseket, amik egy bizonyos látogató egy bizonyos látogatása során történnek.
 • Név: XSRF-TOKEN / CSRF-TOKEN
  Kategória: Szükséges
  Típus: Munkamenet
  Az ilyen cookie-k csak a weboldal látogatásának idejére kerülnek az Ön eszközére, a böngésző vagy az oldalt tartalmazó böngésző ablak bezárásával lejárnak és a böngésző rövid időn belül automatikusan törli őket.
  Célja: Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a weboldal biztonságos működéséhez. Az ún. cross-site request forgery (magyar fordításban kb. oldalon-keresztüli kéréshamisítás) típusú visszaélések megelőzésére szolgálnak.
 • Név: cookie_accepted
  Kategória: Szükséges
  Típus: Állandó
  Az ilyen cookie maximum 12 hónapig tárolódnak eszközén, vagy addig, vagy addig, ameddig azokat le nem tiltja.
  Célja: Tárolja a cookie-k használatára vonatkozó hozzájárulását.
 • Név: privacy-settings
  Kategória: Szükséges
  Típus: Állandó
  Az ilyen cookie-k maximum 60 napig tárolódnak az eszközén, vagy addig, ameddig azokat le nem tiltja.
  Célja: Tárolja, hogy Ön mely cookie-kat engedélyezte ehhez a webhelyhez.
A Bosch által használt kényelmi sütik:

A weboldalunk jelenleg nem használ ilyen cookie-kat

A Bosch által használt statisztikai sütik
 • Név: _ga, _gat, _gid, (és esetenként továbbiak)
  Kategória: Marketing
  Típus: Állandó
  Ezek a cookie-k eltérő hosszúságú ideig tárolódnak az eszközén, vagy addig, ameddig azokat le nem tiltja őket. Részletes információkat itt talál: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
  Célja: Ezeket a cookie-kat a "Google Analytics" eszköz helyezi el az eszközén, amit arra használunk, hogy megértsük, a látogatóink milyen tartalmakat találnak hasznosnak a weboldalunkon. Az anonim módon gyûjtött és a Google Inc. szerverein tárolt információ tartalmazza pl. azt, hogy meglátogatta weboldalunkat, hogy hogyan érkezett weboldalunkra és melyik oldalakat tekintette meg.
  Előfordulhat, hogy a Google Inc. szervere az Európai Unión vagy az EGT-n kívül helyezkedik el (pl. az Egyesült Államokban).

Sütik és nyomkövetési eszközök menedzselése

Ön a sütik és a nyomkövetési eszközök beállításait az internetes böngészőjében vagy Társaságunk adatvédelmi beállításain keresztül módosíthatja.

Figyelem: Az Ön által használt beállítások csak az adott böngészőre vonatkoznak.

Sütik letiltása

Amennyiben Ön a sütik használatát le szeretné tiltani, úgy a böngésző beállításokban a süti használatot tiltsa le. Vegye figyelembe, hogy ez a weboldal működésére és használatára hatással lehet.

A technikailag nem szükséges sütikre és nyomkövetési eszközökre vonatkozó beállítások kezelése

Amikor Ön felkeresi Társaságunk weboldalait, egy süti kezelő felületen keresztül Társaságunk megkérdezi, hogy hozzájárul-e a kényelmi, marketing sütik és nyomkövető eszközök használatához.

Az adatvédelmi beállításainkban Ön visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre vonatkozóan, illetve hozzájárulását adhatja egy későbbi időpontban.

Hírlevél feliratkozással; Hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog

Társaságunk Online ajánlatainak keretében Ön feliratkozhat különböző hírlevelekre. Ehhez az úgynevezett double opt-in (feliratkozás megerősítési) eljárást alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy Társaságunk csak akkor küld Önnek e-mail-ben vagy postai úton hírlevelet, miután egy értesítésben található linkre történő kattintással Ön kifejezetten megerősítette Társaságunk részére, hogy a hírlevél-szolgáltatást igénybe kívánja venni. Amennyiben Ön nem kíván a továbbiakban hírlevelet kapni, a feliratkozást bármikor megszüntetheti az Info.BoschGepjarmu@hu.bosch.com e-mail címre küldött, leiratkozási szándékát jelző üzenettel.

Külső hivatkozások

Társaságunk online ajánlatai tartalmazhatnak hozzá nem kapcsolódó, külső szolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra történő kattintást követően Társaságunknak nincs hatása arra, hogy a hivatkozásra történő kattintás következtében esetleg a külső félhez továbbított személyes adatok (pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra, tekintettel arra, hogy a külső felek magatartása természetesen Társaságunk ellenőrzési körén kívül esik. Ezért Társaságunk nem vállal felelősséget az ilyen személyes adatok külső fél általi kezeléséért.

Biztonság

Társaságunk munkavállalóit és a Társaságunk nevében szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat titoktartási kötelezettség terheli, valamint kötelesek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelni.

Társaságunk minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megtesz a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön Társaságunk által kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Társaságunk biztonsági intézkedéseit a tudomány és technika állásának megfelelően folyamatosan javítja.

Felhasználói jogok

Jogai érvényesítéséhez kérjük, használja a Kapcsolattartás pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen beazonosítható legyen.

A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen Társaságunktól, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogosult személyes adataihoz hozzáférni.

Helyesbítéshez és törléshez való jog:

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérni Társaságunktól, illetve adatainak törlését is kérheti, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak. Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban ha az ilyen adatok kezelése nem szükséges, akkor ez az adatkezelés korlátozható (lásd az alábbiakat).

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Amennyiben a szükséges feltételek fennállnak Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni.

Adathordozhatóság:

Amennyiben a szükséges feltételek fennálnak, Ön jogosult a Társaságunknak szolgáltatott adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az technikai szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat Társaságunk továbbítsa egy másik adatkezelőnek.

Tiltakozás direkt marketinggel szemben:

Továbbá Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak direkt marketing célból történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön tiltakozása és adatainak egy már folyamatban lévő hirdetési kampány körében történő felhasználása között.

Tiltakozás a jogos érdek jogalapon alapuló adatkezelés ellen:

Továbbá Ön jogosult bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amikor az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben Társaságunk nem kezeli tovább az Ön adatait, hacsak Társaságunk nem bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását a jövőre tekintettel. Ez nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve Társaságunk vonatkozásában illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. Ez a hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 1 391 -1400

Fax: +36 1 391 -1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinek megváltoztatására. Az ilyen esetekben Társaságunk megfelelően módosítja az adatvédelmi tájékoztatóját. Ezért kérjük, hogy figyelje Társaságunk adatvédelmi tájékoztatójának aktuális verzióját, mert a tájékoztató módosulhat.

Kapcsolattartó

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni Társaságunkkal, kérjük, azt az „Adatkezelő” pontban megadott elérhetőségek egyikén tegye.

Jogai érvényesítéséhez vagy adatvédelmi incidens bejelentéséhez használja a következő linket: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjével:

Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi és Adatbiztonsági csoport (C/ISP)

Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02
70442 Stuttgart
GERMANY

vagy
mail: DPO@bosch.com
Hatálybalépés napja: 2020.06.03Játékszabályzat *

Féktelen nyereményjáték

1. Szervezés és lebonyolítás

A Robert Bosch Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104., cégjegyzékszám: 01-09-079217, adószám: 10622618-2-44, a továbbiakban: „Szervező”) promóciós nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez a jelen játékszabályzatban meghatározott Bosch féktermékek vásárlásához kapcsolódóan, az alábbiakban meghatározott feltételekkel:

A Játék lebonyolításában részt vesz a Szervező sorsolási megbízottjaként az Isobar Budapest Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., cégjegyzékszám: 01-10-044680, adószám: 12740088-2-41, a továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Sorsolási megbízott”).

2. A Nyereményjátékban részt vevő és abból kizárt személyek

A Nyereményjátékban részt vehet minden magyarországi székhellyel rendelkező cég és magyarországi nyilvántartásba vétellel rendelkező egyéni vállalkozó, amennyiben érvényes adószámmal rendelkezik, és bejegyzett / nyilvántartásba vett tevékenységi körei között szerepel a TEÁOR 4520 Gépjárműjavítás-, karbantartás tevékenység (a továbbiakban: „Résztvevő”). A részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Lebonyolító által erre a célra létrehozott weboldalon regisztráljon, a Résztvevő azonosítása és a nyeremények átadása céljából kért adatokat (kapcsolattartó vezetékneve, keresztneve és e-mail címe) megadja, valamint minden tekintetben elfogadja a jelen játékszabályzat és az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit. A részvétel feltétele továbbá, hogy a Résztvevő a Játék időtartama alatt legalább egy darab Bosch fékterméket, azaz bármilyen Bosch fékbetétet vagy féktárcsát vásároljon Magyarországon és a vásárlás tényét számlával igazolja a jelen játékszabályzatnak megfelelően.

A kisorsolt nyereményekben nem részesülhetnek a Szervező és a Lebonyolító tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottjai, valamint ezek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjáték ideje

A Nyereményjáték során a feltöltési időszak 2020. szeptember 1. 09:00 órától 2021. január 31. 23:59 óráig tart. A Nyereményjáték a főnyeremény sorsolásával, 2021. február 5. napján zárul.

A Nyereményjáték 5 (öt) hónapos időtartama alatt 5 (öt) forduló kerül megszervezésre a következő időbeosztással:

2020. szeptember 1. – 2020. szeptember 30.
2020. október 1. – 2020. október 31.
2020. november 1. – 2020. november 30.
2020. december 1. – 2020. december 31.
2021. január 1. – 2021. január 31.

4. A Nyereményjátékban való részvétel feltételei

A Résztvevő a részvétel érdekében a www.fekakcio.hu weblapon (a továbbiakban: Weboldal) a kért adatok megadását követően feltölti a Weboldalra a Nyereményjáték időtartama alatt vásárolt féktermék megvásárlásáról szóló, a Résztvevő nevére kiállított számlát. A feltöltésre kerülő számlákon kizárólag a Bosch fékbetétek vagy féktárcsák megnevezése és darabszáma szerepelhet, kérjük a számlák feltöltését megelőzően a rajta található egyéb adatok, mint az árak és a Nyereményjátékban részt nem vevő egyéb termékek beazonosíthatóságának megszüntetését (kisatírozását, kitakarását). Minden egyes olyan termék, amelynek megvásárlása a Játékban való részvételre jogosít, és amelynek számláját a Résztvevő a jelen játékszabályzatnak megfelelően a Weboldalon feltöltötte, egy nyerési esélyt jelent a Résztvevő számára a feltöltést követő hónapban esedékes nyereménysorsoláson, egy további esélyt pedig a főnyeremény sorsolásán. Amennyiben egy cikkszámból több darab szerepel a számlán, a nyerési esély megegyezik a darabszámmal. A Résztvevő a számla feltöltésével egyidejűleg külön megadja a Játékban résztvevő féktermékek darabszámát, a számlán szereplő termékszámmal egyezően. Amennyiben a Résztvevő a számlán szereplő – a Játékban való részvételre jogosító – tételek számánál magasabb darabszámot ad meg, az a Játékból való kizárást vonja maga után a Résztvevő valamennyi feltöltött számlája tekintetében.

Részvételre – azaz a fentiek szerinti adatközlésre és számlafeltöltésre – kizárólag 2020. szeptember 1. 09:00 óra és 2021. január 31. 23:59 perc között van lehetőség, az ettől eltérő időpontban beérkezett adatok és számlák nem kerülnek feldolgozásra. Az adatok és számlák abban az időpontban minősülnek beküldöttnek, amelyet a Lebonyolító szerverének belső órája beérkezési időpontként rögzített. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának (különösen, de nem kizárólagosan a weboldalnak) a tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatják olyan, Lebonyolítón és a Szervezőn kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító ezen infrastruktúra nem megfelelő működéséből, rendelkezésre állásából fakadó mindennemű felelősséget kizár.

Szervező és Lebonyolító teljes mértékben kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történt mindennemű meghibásodásáért, melynek következtében a Weboldal átmenetileg nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

A Nyereményjáték során havonta 1 db e-bike és 2 db e-roller (a továbbiakban: Nyeremények), főnyereményként pedig a promóció végén 1 db Suzuki Vitara személygépkocsi kerül kisorsolásra (a továbbiakban: Főnyeremény).

A Nyeremények és Főnyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Résztvevő egy havi fordulóban legfeljebb 1 (egy) db nyereményre jogosult.
A havi Nyeremények a regisztrált és a meghatározott Bosch féktermék (termékek) vásárlását igazoló, nevükre szóló számlát az adott havi fordulóban feltöltő Résztvevők között kerülnek kisorsolásra. A Főnyeremény sorsolásán minden érvényes feltöltéssel rendelkező Résztvevőnek esélye van a nyerésre, az által vásárolt – Játékban részt vevő – termékek darabszámának megfelelő számú eséllyel.

A szervező a havi sorsolások során nyereményenként 1-1 nyertest és 1-1 pótnyertest sorsol ki. A sorsolások időpontja minden esetben az egyes havi fordulókat követő hónap első hétfője, 14:00 (azaz 2020. október 5., 2020. november 2., 2020. december 7., 2021. január 4. és 2021. február 1.). A Nyeremények kisorsolásra a Sorsolási Megbízott székhelyén és szervezésében nem nyilvános sorsolás útján kerül sor, elektronikus sorsoló program használatával, nem visszatevéses módszerrel.

A Főnyeremény sorsolására szintén elektronikus sorsoló program használatával, a Sorsolási Megbízott székhelyén, 2021. február 5. napján 13:00 órakor kerül sor. A Főnyereményre valamennyi Résztvevőnek esélye van, az általa érvényesen feltöltött cikkszámokkal megegyező számú nyerési eséllyel.

A nyertesek adatai és tevékenység köre, valamint a feltöltött számlák adattartalma a Szervező által ellenőrzésre kerül. Amennyiben a Szervező ennek során a jelen játékszabályzatban foglaltak megsértését vagy visszaélést észlel (ideértve különösen azt az esetet, ha a Résztvevő vagy a Játékos a feltöltött számlán szereplő tételek számánál magasabban jelöli meg a vásárolt termékek darabszámát vagy nem a saját nevére szóló számlát tölt fel), továbbá ha a nyertes bármely egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzat rendelkezéseinek, jogosult a Nyeremény átadását megtagadni és az érintett Résztvevőt a Játékból véglegesen kizárni. A sorolások eredménye a következő időpontokban kerül kihirdetésre:

 • Első forduló sorsolása: 2020. október 5. 15:00
 • Második forduló sorsolása: 2020. november 2. 15:00
 • Harmadik forduló sorsolása: 2020. december 7. 15:00
 • Negyedik forduló sorsolása: 2021. január 4. 15:00
 • Ötödik forduló sorsolása: 2021. február 1. 15:00
 • Főnyeremény-sorsolás: 2021. február 5. 13:00

A Szervező a nyertesek nevét a Weboldalon teszi közzé, és az eredményhirdetések időpontjától számított két munkanapon belül a számlafeltöltés alkalmával megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesíti őket nyereményükről és tájékoztatja őket a nyeremény átvételének idejéről. A Nyeremények és a Főnyeremény átvételének helye a Szervező székhelye (1103 Budapest, Gyömrői út 104.). Az értesítő e-mailre a nyertesnek az annak elküldésétől számított 14 napon belül kell szintén e-mailben válaszolnia, ellenkező esetben a nyeremény a pótnyertesre száll, erről Szervező a pótnyertest értesíti. A Nyeremények átvételekor szükséges azon eredeti számla bemutatása, mely alapján a nyertes a Nyereményre jogosult. A pótnyertesnek az értesítő e-mail-re az annak elküldésétől számított 14 napon belül kell e-mailben válaszolnia. Amennyiben a Nyeremény nyertesnek történő átadása a Szervezőnek fel nem róható okból nem valósul meg, vagy meghiúsul a nyertes által küldött válasz megérkezésétől számított 14 napon belül, az érintett Nyeremény a pótnyertesre száll. Abban az esetben, ha a Nyeremény pótnyertesnek történő átadása a Szervezőnek fel nem róható okból nem valósul meg, vagy meghiúsul a pótnyertes által küldött válasz megérkezésétől számított 14 napon belül, az érintett Nyeremény a Szervező tulajdonában marad. A nyertesek (pótnyertesek) által küldött válaszlevél abban az esetben minősül határidőben elküldöttnek, ha az a Szervező értesítésében foglalt e-mail címre a 14 napos határidőn belül a Szervező által visszaigazoltan megérkezett.

Amennyiben a nyertes Résztvevő a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a nyertes a számlafeltöltés alkalmával hibásan vagy hiányosan megadott e-mail cím miatt nem értesül nyereményéről, és nem jut nyereményéhez. Ugyanígy kizárt a Szervező felelőssége abban az esetben, ha a nyertes az által használt levelezőrendszer sajátosságai (különösen spam-szűrő használata) miatt nem vagy késedelmesen értesül a nyereményről, és emiatt a fenti határidőben nem válaszol a Szervező e-mail-jére.

A Nyeremények esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények és a Főnyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények és a Főnyeremény átadásával járó minden költséget a Szervező viseli (ideértve a gépjármű forgalomba helyezésének és a nyertes Résztvevő nevére írásának költségeit is).

6. Adatkezelés

A Robert Bosch Kft. adatkezeléséről az „Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat” rendelkezik. A szabályzat mindenkor elérhető a Robert Bosch Kft. weboldalán az alábbi címen: Adatvédelmi tájékoztató

7. Záró rendelkezések

Szervező és Lebonyolító teljes mértékben kizárják a felelősségüket a részvétel érdekében megadott, illetve a nyereményről szóló értesítésre adott válaszlevélben foglalt adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), továbbá a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért, mind a nyereményjátékban részt vevők, mind harmadik személyek irányában.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos vagy Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos / Résztvevő a számla feltöltése során a feltöltés közben bezárja a Weboldalt vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért, a sikertelen feltöltésért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A sikeres feltöltésről a Résztvevő minden esetben visszaigazolást kap a Weboldalon keresztül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot akár a Játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A Nyereményjátékban résztvevők kötelessége és felelőssége, hogy a változásokról megfelelően tájékozódjanak.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot vagy az adatkezelési szabályokat nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban alaptalan kifogást emel, illetve a Résztvevő vagy a Játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Résztvevővel vagy az őt képviselő Játékossal szemben csalás gyanúja merül fel, azt kizárhatja a játékból, még abban az esetben is, ha a csalás ténye egyértelműen nem bizonyítható, de a gyanú erősen megalapozott. Csalásnak minősül például egy számla többszöri feltöltése; a feltöltés során magasabb érvényes termék darabszám megadása, mint amennyi a számlán szerepel; nem eredeti számla feltöltése; nem Bosch féktárcsa vagy fékbetét cikkszámot tartalmazó számla feltöltése; illetve bármilyen más csalás gyanújára okot adó eset.

Szervező kizárja a felelősségét a Játékban való részvételből vagy a nyeremény elfogadásából származó bármilyen kárért, veszteségért vagy egyéb sérelemért.

A Játékra és a jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó.

Robert Bosch Kft.
Kelt: 2020.07.29.A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.


Az űrlap használatához először el kell fogadnia a sütikről szóló nyilatkozatot!